Usluge:

Autorska prava

pdf Ovlašćenje (.PDF 109KB)

Intelektualna svojina ne štiti ideju kao takvu, već samo originalni izraz te ideje (putem autorskog prava) ili praktičnu primenu ideje (znanja, informacije, u korisnom proizvodu).

Između ostalog, propisi o autorskom pravu daju isključivo ovlašćenje autoru da umnožava, stavlja u promet, daje u zakup primerke svog dela, kao i da svoje delo javno saopštava (npr. izvodi, predstavlja, emituje). Autor, kao i svaki drugi učesnik u privrednom prometu, u poziciji je da prisvaja ekonomsku korist od rezultata  svog rada.

Pojedini oblici ekonomske eksploatacije autorskog dela, zapravo jesu specijalizovane privredne delatnosti koje podrazumevaju organizacione, materijalne i personalne pretpostavke, a autor, po pravilu, nije u mogućnosti da se njima bavi. Stoga autor ovlašćuje tzv. korisnike autorskog dela (producente, izdavače, RTV stanice, pozorišta i dr.) da to čine.

Pravni instrument putem kojeg korisnik autorskog dela stiče od autora pravo da koristi određeno autorsko delo na određen način, jeste autorski ugovor. Zaključujući autorski ugovor, autor vrši promet pojedinih autorskih imovinskih ovlašćenja, istovremeno potražujući od korisnika dela određenu naknadu kao protivvrednost imovinskim ovlašćenjima koja je ustupio. U praksi, autor ne ostvaruje prihod od neposrednog privrednog korišćenja svog dela, već je ostvaruje od naknade koju dobija od korisnika dela na osnovu autorskog ugovora. To je pravni mehanizam putem kojeg se ostvaruju društvene funkcije autorskog prava: nagrađivanje autora za njegov rad, podsticanje autorskog stvaralaštva pa time i kulturnog razvoja zajednice.

Agencija, pruža specijalizovane usluge autorima odnosno nosiocima prava u okviru nekih od svojih službi:

- Služba likovnih, književnih, pozorišnih i filmskih prava;
- Služba nauke i struke;
- Služba  stranih prava;
- Služba za ostvarivanje prava industrijske svojine;

U službi likovnih, književnih, pozorišnih i filmskih prava možete dobiti informacije o ostvarivanju autorskih prava za sledeća autorska dela:

- KNJIŽEVNA DELA
- publicistička dela, brošure, članci, recenzije, enciklopedije, zbornici, antologije, zbirke i slično,
- usmena dela: govori, besede, predavanja,
- prevodi autorskih dela,
- prerade autorskih dela,
- redakcijska dela koja su sa obzirom na izbor i raspored gradje autorsko delo,
- lekture autorskih dela,
- interpretacije književnih dela,
- softver, računarske programe i baze podataka.

- LIKOVNA UMETNOST
-  slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr ,
- dela arhitekture,
- primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja,
- kartografska dela ( geografske i topografske karte ),
- planovi, skice, makete,
- dela iz oblasti fotografije i dr.
 
- REŽIJA I POZORIŠNA REŽIJA
- dramatizacija, adaptacija,
- scenario, sinopsis,
- snimanje audio i vizuelnih materijala,
- intrepretacija,
- libreto, komponovanje muzike,
- koreografija i pantomima,
- kostimografija, scenografija,
- novinarske reportaže, druge novinarske forme, reklamni i drugi spotovi,
- videogrami, fonogrami, emisije, baze podataka, i dr.

Ukoliko želite da, kao Vaši zastupnici, u Vaše ime i za Vaš račun ostvarujemo Vaše autorsko i srodno pravo sa uslugom zaključivanja autorskog ugovora i obračunom i uplatom pripadajućih poreza i doprinosa, i isplatom Vaše autorske naknade, molimo Vas da popunite ovlašćenje i da nam ga pošaljete.
Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:

telefon/fax: +38111/3222-768
e-mail: knjizevnost@autorskaagencija.com
telefon/fax: +38111/3222-144
e-mail: likovno@autorskaagencija.com
telefon/fax: +38111/3222-768
e-mail: pozoriste@autorskaagencija.com

online ovlašćenje