Usluge:

Kontakt

JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU A.D.
za zaštitu autorskih i srodnih prava
BEOGRAD
Majke Jevrosime br. 38
PIB: 100038236
Tekući račun:160-386176-19 Banca Intesa a.d.

Generalni direktor:
Dušan Nikezić
email: direktor@autorskaagencija.com

Poslovni sekretar
Biljana Vuković
email: b.vukovic@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11.3225.997
Fax: + 381.11.3222.144

Rukovodilac sektora:
Gordana Nedeljković-Djordjević, dipl.pravnik
email: rukovodilac.sektora@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11. 3220.397
Fax: + 381.11. 3220.397

Služba nauke i struke:
email: nauka@autorskaagencija.com
email: info@autorskaagencija.com
Tel/fax: +381.11.3220.397

Služba likovnih, književnih, pozorišnih i filmskih prava:
email: knjizevnost@autorskaagencija.com
email: pozoriste@autorskaagencija.com
email: likovno@autorskaagencija.com
Tel/fax: +381.11. 3222.768

Saradnik: Gordana Djerić
email: knjizevnost@autorskaagencija.com
Tel/fax: +381.11.3222.768
Tel.+381.11.3223.542

Služba stranih prava
Savetnik: Marija Čamba-Đorđević, dipl.pravnik
email: stranaprava@autorskaagencija.com
email: +381.11. 3225.902
Fax: +381.11.3220.397

Rukovodilac sektora za kolektivnu zaštitu:
Božidarka Kasalović
email: B.Kasalovic@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11.3223.831
Tel.: + 381.11.3223.155

Savetnik na poslovima kolektivne zaštite:
Ljiljana Arsović- Milutinović
email: Lj.Arsovic@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11.3223.155

Saradnik na poslovima kolektivne zaštite:
Biljana Zonić
email: biljana.zonic@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11.3223.155

Saradnik na poslovima kolektivne zaštite:
Slobodanka Popović
email: S.Popovic@autorskaagencija.com
Tel: + 381.11.3223.155

Služba finansijsko-računovodstvenih poslova:
Saradnik knjigovodja-kontista:
Ljiljana Grba
email: finansije@autorskaagencija.com
Tel/ Fax +381.11.3221.150