Usluge:

O nama

JAA - Autorska agencija  za Srbiju, specijalizovana je za ostvarivanje intelektualne svojine.

Agencija okuplja tim stručnjaka i saradnika, tehnički je opremljena da pruži brzu, efikasnu i viskokostručnu uslugu u ostvarivanju prava intelektualne svojine, u zemlji i inostranstvu.

Korisnici usluga Agencije, bez ograničenja, jesu pojedinci i privredna društva koja u svom poslovanju stvaraju ili koriste dobra intelektualne svojine (autorsko i srodna prava, patent, žig, dizajn, geografske oznake porekla, topografija integrisanih kola), domaći odnosno strani rezidenti, odnosno domaća ili strana privredna društva.

TRADICIJA

Agencija je najstarija specijalizovana kuća u oblasti ostvarivanja autorskih prava u Srbiji, koja je počela sa radom 1. januara 1955 g. Od osnivanja do danas Agencija nije prestajala sa radom.

U cilju stimulisanja razvoja stvaralaštva u nas, a povodom 40 godina svog postojanja i rada, JAA ustanovila je 1994 godine, godišnju nagradu "Stvaralac godine", za izuzetna dostignuća u oblasti književnosti, nauke, umetnosti i proizvodnih inovacija, pojedincu (grupi autora) za autorsko delo stvoreno u toku godine.

Klijenti Agencije u dosadašnjoj praksi bili su najeminentniji autori i stvaraoci iz svih oblasti stvaralaštva iz zemlje i inostranstva. S ponosom ističemo da u toku jedne godine Agencija pruži usluge velikom broju (preko 7.000) autora, nosilaca prava i korisnika, na njihov zahtev.


USLUGE AGENCIJE

Agencija između ostalih, pruža usluge:

- Zastupanja na osnovu odgovarajućeg ovlašćenja zaključivanjem autorskih ugovora i naplate naknada po osnovu realizovanih ugovora;
- Uplate doprinosa iz socijalnog osiguranja (zdravstveno i penziono), i pripadajućih  poreza;
- Depovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava;
- Pregovaranja u cilju dobijanja licence za korišćenje stranih prava, odnosno plasman domaćih dela u inostranstvo;
- Konsaltinga, podnošenja prijava i podnesaka vezanih za ostvarivanje prava industrijske svojine kod Zavoda za intelektualnu svojinu (patent, žig, dizajn, geografska oznaka porekla, topografije integrisanih kola);
- Stručna predavanja i edukacija nosilaca prava i korisnika;
- Organizacije seminara, okruglih stolova i dr.