Usluge:

Zastupanja u sudskim i upravnim postupcima

Na zahtev autora i drugih nosilaca autorskih i srodnih prava, agencija obezbeđuje advokatske usluge za zastupanje u sudskim i upravnim postupcima.

Za sve bliže informacije možete nam se obratiti:

tel: +38111/3223-542
tel: +38111/3221-308
fax: +38111/3225-902
e-mail: zastupanja@autorskaagencija.com
e-mail: konsalting@autorskaagencija.com