Usluge:

Koji su uslovi/postupak za pravnu zaštitu dizajna?

Dizajn se štiti isključivim pravom (pravom na dizajn) ako je nov i ako ima individualni karakter.

Novost - dizajn se smatra novim ako identičan dizajn nije postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje tog dizajna, ili ako ne postoji ranije podneta prijava za priznanje identičnog dizajna.

Individualni karakter - dizajn ima individualni karakter ako se ukupan utisak koji ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje, ili dana priznatog prava prvenstva suprotstavljenog dizajna.

0.00