Usluge:

Koji su uslovi/postupak za pravnu zaštitu patenta?

Novost pronalaska - pronalazak se smatra novim ako nije sadržan u stanju tehnike.

Inventivni nivo pronalaska - pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizilazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.

Industrijska primenljivost - pronalazak je industrijski primenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrebiti u bilo kojoj grani industrije i poljoprivredi.

0.00