Usluge:

Koja je svrha deponovanja (registracije) autorskih dela i predmeta srodnih prava?

Svrha deponovanja je isključivo obezbeđenja dokaza u korist nosioca autorskog i srodnih prava tako što se podaci u evidenciji smatraju istinitim dok se suprotno ne dokaže.

Savesno lice koje je povredilo tuđe autorsko ili srodno pravo uzdajući se u tačnost podataka u evidenciji, ne odgovara za naknadu štete zbog povrede tog prava.

Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji način ne utiče na nastanak i trajanje prava koja su utvrđena zakonom.

0.00