Usluge:

Šta su srodna prava?

Srodna prava čine:
- Pravo interpretatora;
- Pravo proizvođača fonograma;
- Pravo proizvođača videograma;
- Pravo proizvođača emisije;
- Pravo proizvođača baze podataka;
- Pravo prvog izdavača slobodnog dela.

Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih dela, srodna prava su prenosiva, osim ličnih prava interpretatora.

0.01