Usluge:

Šta su autorska prava?

Autor uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela od trenutka nastanka autorskog dela.

Autor dela je nosilac autorskog prava.

Pored autora, nosilac autorskog prava može biti i lice koje nije autor a koje je u skladu sa zakonom steklo autorsko pravo.

0.00