Usluge:

Finansijski izveštajiu skladu sa članom 32 Zakona o računovodstvu
("Službeni list RS", br. 46/2006)

*Puni naziv preduzeća:  JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA, BEOGRAD

*Skraćeni naziv: JAA- AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU, A.D. BEOGRAD

*Sedište preduzeća: BEOGRAD, MAJKE JEVROSIME 38

*Matični broj: 7002394

*Pib: 100038236
 
 
*Razvrstano u grupu malih pravnih lica u poslovnoj 2006. g.
 
*Broj zaposlenih u 2007.g. 12

*Vrsta svojine: PRIVATNA

*Osnovna delatnost: ADVOKATSKI POSLOVI U POSTUPKU ZAŠTITE I OSTVARIVANJA AURORSKIH I SRODNIH PRAVA

*Tekući račun: 160-386176-19 Banca Intesa a.d.

*Telefon: 011/3221150; 011/3221308pdf Godišnji izveštaj za 2019 (.PDF 7288KB)
pdf Godišnji izveštaj za 2018 (.PDF 5614KB)
pdf Godišnji izveštaj za 2017 (.PDF 8924KB)pdf Godišnji izveštaj za 2016 (.PDF 4222KB)
pdf Godišnji izveštaj za 2015 (.PDF 34113KB)
pdf Godišnji dokument o objavljenim informacijama (.PDF 370KB)pdf Odluka usvajanja finansijskog izveštaja za 2019 god. (.PDF 285KB)
0.00