Kako steći pravo na korišćenje tuđeg autorskog dela?

Opšte je pravilo da nosilac prava može svoje pravo da koristi na dva načina:
– vlastitom eksploatacijom u svim navedenim vidovima koje predviđa zakon;
– priznajući licence drugima, ili prenoseći svoje pravo na druge.
Davanje licence, tj. odobrenja datom za eksploataciju autorskih prava, u najvećem broju slučajeva praćeno je plaćanjem pripadajuće autorske naknade.
Drugi oblik eksploatacije dela jeste prenos prava drugom licu na koje se prenosi puno vlasništvo prava (eksluzivno, neograničeno pravo korišćenja osim moralnih prava autora). Pravno, to je slično prodaji, dok je davanje licence prilično slično iznajmljivanju.
Nazad

Copyright © 2008

0.01